Klauzula informacyjna
  1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Malarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAIN TRADE Paweł Malarz, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sucharskiego 36, NIP: 8981143699, Regon: 020362302, telefon: 509845575, e-mail: pawel.malarz@graintrade.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne. Bez podania danych nie jest możliwe przesłanie informacji handlowej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  6. Udzielający zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podlegały zautomatyzowaniu, tym profilowaniu.
  8. Pozyskiwane dane nie będą udostępniane osobom trzecim w rozumieniu art. 4 pkt 10 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.